HRM: Akkoord CAO rijksambtenaren bereikt: 7% meer loon komende 1,5 jaar 

In september 2018 een loonsverhoging van 3% per 1 juli 2018.

Op 13 juli hebben de minister van BZK en alle vakcentrales de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018 – 2020 getekend. Dit betekent dat ook voor de medewerkers van de Kamer van Koophandel nu een akkoord is bereikt over de arbeidsvoorwaarden.

De belangrijkste afspraken op een rij. 

  • Looptijd 1 januari 2018 – 30 juni 2020
  • 7% loonsverhoging gedurende de komende anderhalf jaar
  • Individueel keuzepakket en verlofsparen per 1 januari 2020
  • Intredeleeftijd PAS regeling per 1 januari 2020 naar 58 jaar. Deze stijgt mee met de pensioenrekenleeftijd
  • Doorwerken na AOW gerechtigde leeftijd vanaf 1 januari 2020 niet meer automatisch
  • Betaald ouderschapsverlof vereenvoudigd voor aanvragen die ingaan na 1 juli 2019. De termijn terugbetalingsregeling wordt uiterlijk 1 oktober 2018 teruggebracht tot de laatste 12 maanden (nu 36 maanden)

Per 1 juli 2018 gaan de salarissen met 3% omhoog, per 1 januari 2019 een eenmalige uitkering van 450 euro bruto eenmalig bij, per 1 juli 2019 komt er 2% bij en per 1 januari 2020 weer 2%. In totaal telt dat op tot 7% de komende anderhalf jaar.

Wat betekent dit voor jou?
De salarisverhoging van 3% wordt in september met ingang van 1 juli 2018 verwerkt. De nabetaling staat op je salarisstrook in de kolom ‘TWK’.  De eenmalige uitkering en de salarisverhoging in 2019 en 2020 worden tegen die tijd in het salaris verwerkt.

Het merendeel van de afspraken gaat pas later (1 januari 2020) in en zijn op dit moment ook nog niet volledig uitgewerkt. Het wachten is op informatie vanuit het Rijk. Informatie hierover volgt op een later moment.

Medewerkers die na 1 juli 2018 uit dienst gaan ontvangen ook in september een nabetaling. De lonen van de uitzendkrachten en payrollers volgen de cao verhoging. Ook zij zullen per 1 september een aanpassing van het (uur)loon krijgen en een nabetaling.

Het MC, de AVG en jouw CV…

Het kan je bijna niet ontgaan zijn, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei jl. ingegaan. Deze Europese wet die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt, zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde regels met betrekking tot privacy gehanteerd worden.

De nieuwe wet heeft meer aandacht voor de rechten van betrokkenen als het gaat om hun persoonsgegevens en regelt o.a. de volgende zaken:
– de toestemming om persoonsgegevens op te slaan
– het recht op inzage van de gegevens
– het recht op het doorvoeren van wijzingen
– het recht om informatie overdragen
– het recht om vergeten te worden

Wat betekent deze wet voor jouw gegevens zoals wij die binnen het Mobiliteitscentrum gebruiken?
Het begint ermee dat het MC alleen die informatie opslaat die nodig is om het VWNW-traject uit te kunnen voeren. Hieronder vallen bijvoorbeeld je directe contactgegevens en je CV. Overige eventueel benodigde informatie (bijv. een kopie identiteitsbewijs) kan het MC indien nodig via HRM opvragen uit ADP. Deze gegevens slaan wij dus niet op.

In de AVG staan ook eisen die betrekking hebben op de opslag van je gegevens. Deze eisen hebben onder andere betrekking op de opslag van jouw CV zoals wij dat gebruiken om uitvoering te geven aan het VWNW-traject en je te matchen en introduceren bij potentiële werkgevers. Het Mobiliteitscentrum heeft haar procedures daarom aangepast, wat betekent dat wij:
– een versie van jouw CV gebruiken zonder specifieke persoonsgegevens als geboortedatum en burgerlijke staat
– jouw CV en andere documentatie 3 maanden nadat je bent uitgestroomd verwijderen uit de files van het MC
– een netwerkcontact (aan wie wij je CV sturen) verzoeken deze na maximaal 3 maanden te verwijderen

Heb je vragen over de opslag van jouw gegevens met betrekking tot de AVG? Laat het ons dan weten en mail ons.

Aanmelden: workshops najaar 2018 (kandidaten 2014-2016)

Dit aanbod van workshops is speciaal voor de kandidaten die sinds 2014-2016 in het MC zitten.
De kandidaten die in 2018 instroomden hebben al workshops in de agenda staan voor dit najaar.

.
Voor alle 2014-2016 kandidaten: vanaf vandaag kun je je aanmelden voor een laatste ronde workshops!


Kies 3 workshops

Dit najaar worden de workshops door externe sprekers geven. Allen zijn specialist op hun vakgebied; van neuromarketing tot zelfleiderschap.
Er is een aanbod van 6 onderwerpen samengesteld waaruit je er 3 kiest. Bespreek met je mobiliteitsadviseur en arbeidsmarktmakelaar welke onderwerpen voor jou interessant zijn. Meer dan 3 workshops kiezen mag altijd.

Aanmelden via Formdesk
Heb je je keuze gemaakt? Meld je dan voor dinsdag 19 juni aan via Formdesk. Aansluitend noteer je de data van de door jou gekozen workshops stevig in je agenda! Bij alle workshops is een lunch geregeld.

Voor alle workshops geldt een maximum van 20 deelnemers. Voor de dagdeel-workshops wordt je ingedeeld naar de ochtend of middag. Na xxx juni hoor je van ons of je voor de ochtend of de middag bent ingedeeld. Er zijn 2 dagsessies waarvoor geldt: vol=vol. De eerste 20 aanmelders nemen deel aan de data zoals hieronder gemeld. Zijn er meer dan 20 aanmelders, dan plannen we voor een tweede workshop en een nieuwe datum in.

In herinnering: de spelregels
Aan het deelnemen aan workshops (en bijeenkomsten in het algemeen) zijn spelregels verbonden. De georganiseerde activiteiten vormen onderdeel van je VWNW-plan en daarmee is je aanwezigheid verplicht. Vrijstelling van deelname wordt alleen gegeven door het MT op voordracht van je adviseur.

Locatie
Alle workshops worden gegeven bij Seats2Meet, gelegen op het Centraal Station van Utrecht. Omdat de verbouwing van het station roet in de looproute kan gooien is er speciaal een filmpje gemaakt om te zorgen dat je de weg naar de locatie niet kwijt raakt.
.

[kleo_divider type=”full|long|double|short” double=”yes|no” position=”center|left|right” text=”” class=”” id=””]

.
DE WORKSHOPS
Klik op de titel van de workshop voor het programma.

dinsdag
18 september
Personal Branding
Paul Pot van GoTotalBranding
Hele dag
09.30 – 16.30 uur
woensdag
3 oktober
Emotionele Intelligentie
Raymond Evers van EverDevelop
Dagdeel
09.30 – 12.30 uur
13.30 – 16.30 uur
dinsdag
9 oktober
Neuromarketing en de oerbrein
Fiona Kloosterman, auteur van het boek
Je bent Aangenomen!
Dagdeel
09.30 – 12.30 uur
13.30 – 16.30 uur
donderdag
1 november
Mentaal fit
Wouter de Jong, auteur van het boek 
MindGym, Sportschool voor je Geest
Dagdeel
09.30 – 12.30 uur
13.30 – 16.30 uur
woensdag
28 november
Kracht van zelfleiderschap
Door Nienke Schaap en Goska Sixma van
Growth Leader Network
Hele dag
09.30 – 16.30 uur
donderdag
6 december
Killing Comfortzone
Amanda de Voogd van Jij Bent Wijs
Dagdeel
09.30 – 12.30 uur
13.30 – 16.30 uur

 

 

Welke collega’s vonden er Q1 2018 een nieuwe baan?

Wij wensen alle collega’s die in het eerste kwartaal van 2018 een nieuwe baan vonden heel veel plezier en succes bij hun nieuwe werkgever. Ook de collega’s die met (vroeg) pensioen ging wensen wij veel plezier!
.
Ben jij benieuwd wie het zijn? Bekijk dan het filmpje door op het plaatje hieronder te klikken!
.
Ook de uitstroomcijfers zijn weer bijgewerkt tot en met het eerste kwartaal. Kijk rechts in de zijbalk voor de actuele cijfers!

.
(klik op het plaatje: filmpje is met geluid)

12 juni: kennissessie ARAR ipv Landelijke Bijeenkomst!

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Nieuwe instromers volgen deze bijeenkomst op 31 mei in Arnhem. 
Ondergenoemd event op 12 juni is voor alle andere kandidaten in het MC.

.
12 juni staat al een poos in je agenda als datum voor een nieuwe landelijke schakelbijeenkomst. Omdat de wijzigingen in het ARAR zodanig belangrijk zijn hebben we het programma aangepast en vertellen we je op deze dag graag over alle recente wijzigingen.

Locatie: Beatrix Gebouw in Utrecht
Tijd: van 10.00 – 14.00 uur (inclusief lunch)
.

Vragen voor deze bijeenkomst kun je vooraf stellen via mail aan het secretariaat. De vragen – en bijbehorende antwoorden – worden behandeld op 12 juni.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”10453″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]

HRM: Compensatie ABP Algemene nabestaandenwet vervalt per 1 mei

KVK sluit aan bij collectief Rijk

Als je overlijdt, krijgen partner en kinderen mogelijk een uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Ontvangt je partner nog geen AOW? En ontvangt je partner geen, of maar een gedeeltelijke Anw-uitkering van de overheid? Dan vulde ABP het nabestaandenpensioen voor de partner in sommige situaties aan. Deze Anw-compensatie vervalt per 1 mei 2018.

Mede op verzoek van de bonden, heeft het ministerie van BZK namens sector Rijk afspraken gemaakt met verzekeraar elipsLife voor een collectieve Anw-hiaatverzekering voor het personeel van de sector Rijk en de Rechterlijke Macht. De Kamer van Koophandel sluit bij deze afspraken aan.

Verzekeren of niet?
Of het nodig is het eventuele Anw-hiaat te verzekeren hangt af van jouw persoonlijke wensen en omstandigheden. Misschien ben je al voldoende verzekerd en/of heb je geen aanvullende financiële verzekering nodig. Als je een Anw-hiaatverzekering wilt afsluiten, kun je dit doen bij elipsLife (maar een andere verzekeraar is uiteraard ook mogelijk). Kies je voor elipsLife, meld je dan bij hen aan. Je sluit rechtstreeks een verzekering af. Er is dus geen tussenkomst van de Kamer van Koophandel.

Meer informatie

Wat zijn de mogelijkheden

Vragen en antwoorden

Heb je vragen? Neem dan contact op met HRM Services!

De OR en RvB in gesprek over…

…KVK X.0, krimp, werkdruk en strategisch personeelsbeleid.

KVK X.0
KVK overlegt met het ministerie EZK over de definitieve opdracht tot bouw van het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) door KVK. UBO vindt zijn basis in een EU-richtlijn; EU-lidstaten moeten een UBO-register in hun eigen basisregisters invoeren. De besluitvorming over de definitieve versie van de EU-richtlijn loopt nog. Zodra de EU-richtlijn is vastgesteld kunnen KVK en ministerie in overleg de definitieve opdracht tot bouw van UBO in Nederland bepalen. Dan is ook de impact die de bouw van UBO op de KVK-organisatie heeft duidelijker.

De OR richt zich in het gesprek met de RvB vooral op de impact die de bouw van UBO heeft op de KVK-organisatie, uitvoering van bestaande jaarplannen en wat dit voor klanten en medewerkers betekent. Het is natuurlijk goed dat KVK voor de uitvoering van dit soort projecten in aanmerking komt. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

Krimp
Een belangrijk onderwerp waar we mee te maken hebben is krimp. In de praktijk blijkt dat krimp in fte bij Frontoffice en Backoffice afhankelijk is van meerdere factoren zoals IT, taken en herinrichting.
Er wordt gekeken of en hoe de krimp gefaseerd kan worden. De OR heeft gevraagd om een vorm van communicatie die dit best wel ingewikkelde plaatje – vol afhankelijkheden – duidelijk maakt. Welke dingen hangen samen met elkaar, wat is nu precies afhankelijk van wat en wanneer kunnen we actie verwachten? De RvB pakt dit op en komt met een voorstel.

Arbeidsomstandigheden en gevoel van werkdruk
De OR heeft de RvB regelmatig signalen doorgegeven van acute (werkdruk)problemen bij Frontoffice en Backoffice en bij Service Center KIA en Exportdocumenten. De RvB deelt onze zorgen en werkt aan maatregelen. Bij de Frontoffice wordt door verlengde openstelling en overwerk het extra werk aangepakt. De flexpool wordt door Frontoffice, Backoffice, HRM en Mobliteitscentrum vormgegeven en moet leiden tot een structurele oplossing. Deze flexpool wordt mede bemand door medewerkers uit mobiliteitscentra van de Rijksoverheid. Deze medewerkers worden daarvoor opgeleid en ingewerkt. Dit kost meer tijd dan we willen.

De OR vindt dat ondanks de werkdruk medewerkers gewoon mee moeten kunnen doen aan werkoverleggen en waterval. Ook het nakomen van afspraken rond Fit for the Future mag niet onder overwerk lijden.

De Betrokkenheidsenquête heeft een goede respons. In het volgende overleg bespreken we de uitkomsten met de RvB. Ingezette acties zoals ‘ongeschreven regels’, en specifieke initiatieven binnen teams en afdelingen blijven doorgaan.

Strategisch personeelsbeleid
Op 28 maart j.l. hadden de OR en de RvB een ‘heisessie’ over Strategisch Personeelsbeleid (SPB). Het SPB is belangrijk voor KVK én voor alle medewerkers. Zo’n heisessie met de RvB gebruikt de OR om de signalen die we vanuit medewerkers ontvangen een plek te geven in het beleid dat KVK voert. Van deze heisessies worden geen verslagen gemaakt. Doel is onbevangen met elkaar de inzichten te delen. En…dat is gelukt.

De OR beantwoordt graag jouw vraag via or@kvk.nl.

Leestip: handleiding voor een professioneel LinkedIn

Voor iedereen die de workshop LinkedIn gevolgd heeft (en voor iedereen die deze workshop niet gevolgd heeft) hierbij een zeer overzichtelijke en duidelijke handleiding voor het maken van een professioneel LinkedIn profiel.  De handleiding is geschreven door Corinne Keijzer en zit vol met tips & tricks!

(Klik op de afbeelding)